‒ Vi er overveldet over den fantastiske innsatsen til folk i Salten denne sommeren. Vi er bare 500 kilo unna målet på 40 tonn strandavfall. Og det kommer vi til å nå med god margin, sier kommunikasjonsansvarlig Arnt E. Pedersen i Iris Salten.

150 områder

I fjor noterte Iris rekord med 35.144 kilo avfall fra 113 ulike områder. I år er det meldt inn avfall fra over 150 områder. 
‒ Men sesongen er langt fra over. Vi vet at mange planlegger ryddeaksjoner, spesielt på øyer i Gildeskål, Meløy og Bodø, så vi ser ikke bort fra at vi vil nærme oss 50 tonn i år. Marin forsøpling er virkelig satt på dagsorden, og Saltens befolkning har gjort en fantastisk innsats med å fjerne spesielt plast fra strandsonen.

Samarbeid

Iris har i mange år hatt et nært samarbeid med Bodø Havn og mannskapet på «Solvik». To turer har skipper Gjermund Lund vært i Helligvær, der 350 gule sekker og mye annet skrot er hentet etter storstilt opprydding. 
‒ Støtten vi har fått fra Miljødirektoratet til transport og behandling av avfallet har gjort det mulig for oss å utvide både aksjonen og samarbeidet med Bodø Havn. Nå venter turer både til Landegode, Bliksvær, Givær, Fleinvær og Femris.

Seks år

‒ Det er sjette året vi organiserer Aksjon Reine Strender i Salten. Engasjementet har aldri vært større. Det er rett og slett blitt en kultur mange steder å holde strendene reine. 
‒ Befolkningen i Helligvær er nærmest spesialister på strandrydding. Fra veiløse Rørstad i Sørfold er 200 gule sekker blitt fraktet på egen flåte til Røsvik. Steigen Kystlag har hentet båtvrak fra naturreservat. 
‒ Med innsatsen i år har vi på de seks årene tatt imot ca. 150 tonn med strandavfall. Det er vi veldig stolt over. 

Mer i vente

En rekke skoler, båtforeninger, velforeninger og enkeltpersoner har organisert rydding. Men aksjonen er langt fra over. Først i september skal vi kåre Årets strandrydder som får 10.000 kroner i premie. Og her er det mange kandidater å velge i. 
‒ Vi ønsker også flere bilder til vår Facebookside hvor vi også etter sesongslutt skal kåre «beste» bilde. Her er premien 5000 kroner, sier Pedersen.

Her kan du se oversikten over strendene som er ryddet.