- Da vi gikk gjennom avfallet etter brannen for å finne svaret på hva som hadde skjedd, var det rimelig enkelt å se en sammenheng. VI fant et forkullet pc-batteri og totalt 9 kg med lightere. En slik kombinasjon blir det brann av når vi kverner avfallet, forklarer Petter Bakkegård, driftsoperatør i Iris Produksjon.

- Altfor ofte

Det er i restavfallshallen brann oppstår. Alt restavfall kvernes før det blir emballert og deretter lagret før det skal transporteres til forbrenning. Det er i kverna det tar fyr, og det skal ikke mye til.
- Slike situasjoner skjer altfor ofte, og altfor ofte er det små gjenstander som leker med batterier, løse batterier eller lightere som er årsak, forklarer Petter. 
- Spesielt farlig er litiumbatterier, som vi ofte finner i mobiler, pc-er og leker. Her er det enda mye restenergi igjen i batteriet, selv om det fremstår som oppbrukt, og da kan det slå skikkelige ginster.

Brannvesenet på plass

Petter og kollegaene er utstyrt med sendere som gir dem beskjed når anlegget oppdager brann. De har gode rutiner og er vant til at slike situasjoner oppstår:

- I mange tilfeller klarer vi å slukke småbranner selv. Men denne gangen vurderte vi det kjapt til at det var en alvorlig brann, og måtte tilkalle brannvesenet for bistand, sier Petter.
- Vi håper på at det på sikt vil bli færre og færre tilfeller, men vi ser dessverre at altfor mye farlig avfall havner sammen med restavfallet. 

Batterier er farlig avfall

Batterier, uansett hvor små de er, er klassifisert som farlig avfall. Petter har en klar oppfordring:

- Lever farlig avfall til mottak eller butikken hvor du kjøpte varen. Alle butikker som selger batterier, er pliktige til å ta imot oppbrukte batterier. På alle de tolv miljøtorgene til Iris kan du levere både elektronisk og farlig avfall.