Det hele startet for to år siden med en liten gutt som var veldig opptatt av avfallsbiler, og en mamma som så gjerne ville lese bøker om det sønnen var mest opptatt av.
‒ Min eldste sønn, som nå er sju år, måtte få med seg når avfallsbilene kom for å tømme dunkene. Jeg oppdaget raskt at det ikke bare var han som var entusiastisk, men at de fleste barn på hans alder fulgte nysgjerrig med når avfallet skulle hentes, forteller Anna Tótth-Szamosi.
 

Litteratur

Hun har en master i litteratur fra Ungarn, og har alltid vært opptatt av minimering av avfall og materialgjenvinning.
‒ Jeg oppdaget fort at det ikke fantes bøker for ungene som forklarte hva bilene gjør, og hvorfor de henter avfallet. Jeg fant mange bøker om tog, traktorer, lastebiler og personbiler, men ikke om avfallsbiler. Dermed dukket tanken om å skape dette gjenbruksuniverset selv , smiler Anna.
 

To bøker

Etter at familien flyttet til Bodø har hun jobbet sammen med tegneren Igor Lazin i Ungarn. Sammen har de skapt Gjenbruksgjengen og personliggjort ti avfallsbiler. Bilene har fått navn og har sine særtrekk og oppgaver. I Blåsterby skjer det mye. Her er det egen miljøstasjon, og sammen med Gjenbruksgjengen løser innbyggerne i Blåsterby små og store avfallsutfordringer som dukker opp. Hun har rukket å gi ut to bøker gjennom det største barnebokforlaget i Ungarn, og hun lover at flere kommer. For Anna er full av historier fra Blåsterby som hun også vil dele med barn og voksne i Salten.
‒ I august vil også 20 av 78 historier om Klara, Walter, Wanda, Waldemar og resten av Gjenbruksgjengen i Blåsterby være tilgjengelig for alle barnehager i Salten, forteller Anna entusiastisk.
 

I Blåsterby finnes et helt univers av avfallsbiler.

I Blåsterby finnes et helt univers av avfallsbiler.

Waldemar er ivrig i tjenesten.

Waldemar er ivrig i tjenesten. 

Wilma gjør rent i gatene.

Wilma gjør rent i gatene. 

Samson kjører ut og henter containere.

Samson kjører ut og henter containere.

78 fortellinger

Fortellingene skal lære barn mellom fire og åtte år om riktig avfallshåndtering, fordelene med resirkulering og konsekvensene av at vi ikke sorterer. Enkeltstående fortellinger er knyttet til åpne og lukkede nettsider. På denne måten kan barnehagene enkelt få tilgang til historiene gjennom nettbrett.

I tillegg til å kunne fortelle historiene ved bruk av et nettbrett, vil barnehagene få mulighet til å bruke en gammel japansk fortellerteknikk kalt Kamishibai. Kamishibai er i all sin enkelhet et papirteater hvor barnehagelæreren bruker en liten titte-kasse til å fortelle historien. Dette er en veldig god måte å fange oppmerksomheten til barna på.

‒ Hovedmålsettingen er å lage et miljøprogram som skal gå gjennom hele skoleåret, forteller Anna.

Aktiviteter

Til hver fortelling, som tar mellom 10 til 15 minutter å lese, finnes illustrasjoner, forslag til fysisk aktivitet, spørsmål, ordforklaringer, arbeidsbøker, kunst- og håndverksaktiviteter, lydbøker og interaktiv app og metodiske veiledere.
‒ Gjennom å foreslå oppgaver knyttet til historiene engasjerer man barna på en sterkere måte og de kan føle at de tar del i det som skjer i Blåsterby, sier Anna.

Støtte fra IRIS

Iris har derfor støttet prosjektet med 250.000 kroner, i tillegg har hun mottatt 600.000 kroner i støtte fra Innovasjon Norge. Bidrag som har gjort prosjektet mulig, og gir en plattform for konseptet å stå på. Nå gjelder det å få barnehagene til å ta i bruk fortellingene. Bøkene og historiene skriver Anna under pseudonymet Anna Grønn. Hun har testet ut fortellingene i flere barnehager i Bodø, der de er blitt godt mottatt. Hun håper at andre renovasjonsselskaper i Nordland også kan se nytten i prosjektet. 

Hele landet

‒ Målet på sikt er å nå ut med dette i hele landet. Alle karakterene har navn som brukes internasjonalt, så det er ikke utenkelig at historiene kommer på andre språk enn norsk og ungarsk.
‒ Etter planen skal alle barnehagene få tilgang til www.gjenbruksgjengen.no  Her finnes det mer opplysninger om hvordan de kan bli med og delta i programmet.
‒ Drømmen er å lage en tegneserie om Gjenbruksgjengen, men er et stykke fram dit, sier Anna.