- Jeg er utrolig glad for at styret har vist meg den tilliten og at jeg får lede Iris sammen med alle de dyktige medarbeidere vi har i konsernet. Vi har så vidt startet arbeidet med å ta Iris i en ny bærekraftig retning. Det betyr også et sterkere fokus på ombruk og gjenbruk innenfor avfallsområdet, sier Moum, som tiltrer stillingen umiddelbart.
  Styreleder Ragnar Pettersen er meget tilfreds med at Moum takket ja til stillingen.
  -  Hans kompetanse, kunnskap om selskapet og avfallsbransjen blir viktig for å videreutvikle Iris sammen med de dyktige medarbeidere og ledere i de ulike selskapene i konsernet. Det gjelder ikke minst i forhold til bærekraftig utvikling, samfunnsoppdraget og de forventninger våre ni eierkommuner har til selskapet, sier Pettersen.
  Det var 17 søkere på stillingen som ny direktør i Iris Salten IKS.
Bjørn Ove Moum er opprinnelig trønder, men flyttet til Bodø i 1992. Han er siviløkonom og har jobbet i Nordlandsbanken, Nordbohus, BB Eiendom og de 11 siste årene som økonomisjef i Iris, der han også har vært direktørens stedfortreder siden 2014.