MatavfallsposerIris har innført pris på bioposer på 20 kroner per rull. For en husholdning betyr det en årlig utgift på 60-80 kroner som vil bidra positivt på renovasjonsgebyret.

- Vi skulle aller helst fortsatt ordningen med gratis bioposer, men forbruket de siste årene har gått drastisk opp uten at vi har fått inn mer matavfall fra husholdningene. I og med at posene er gratis tror vi at det ligger mange ruller rundt omkring i skuffer og skap, som ikke blir brukt.
  - I tillegg vet vi at mange næringslivskunder som f. eks barnehager og andre bedrifter henter gratis bioposer på butikkene. Og den regningen er det husholdningene som må ta over renovasjonsgebyret, og det er slettes ikke rett, sier kommunikasjonsansvarlig Arnt E. Pedersen i Iris Salten.

Positivt bidrag

- Når vi nå innfører en pris på 20 kroner pr rull så vil litt over halvparten av dette være inntekter Iris får fra salget. Det er langt mindre enn kostnader til produksjon og distribusjon, men vil gi et godt bidrag for å redusere renovasjonsgebyret for den enkelte husholdning.
  - Det er ikke rimelig at en husholdning som kanskje bruker tre ruller i året, og som er flink til å sortere ut matavfall, skal betale mer i renovasjonsgebyr for at andre hamstrer bioposer eller at næringslivet henter gratis poser på butikken.

Rettferdig fordeling

- Når vi nå innfører pris på bioposene vil vi få en rettferdig fordeling av kostnadene. For når det går ut en million ekstra poser i året, må alle husholdningene dele på kostnadene til produksjon og distribusjon. Nå får vi en mer rettferdig fordeling, sier Pedersen.
  Ordningen med distribusjon av bioposer, plastsekker og gulsekker fra butikker og bensinstasjoner i Salten ble innført i 2016 og er blitt godt mottatt. Iris hadde få reaksjoner fra kundene da de den gang måtte betale 20 kroner for en rull med plastsekker.

Godt tiltak

- At butikkene tok betalt for plastsekkene førte til at vi reduserte årsforbruket fra 65.000 ruller til 35.000 ruller, samtidig som vi fikk inn mer husholdningsplast. Iris ønsket ikke å bidra til å pøse ut mer plast i markedet enn nødvendig.
  - Når vi valgte å ikke gjøre det samme med bioposene er det fordi at de er langt mindre anvendelig til annen bruk enn å samle opp matavfall. Men dialogen vi har med butikkene forteller oss at det er veldig mange som hamstrer bioposer til tross for at dette er en ferskvare. Vi håper derfor at kundene har forståelse for at vi nå har innført pris på posene og at de forsetter med den gode sorteringen av matavfall, sier Pedersen.

matavfall- Vi håper at folk vil fortsette med den gode sorterngen av matavfall, selv om de nå må betale 20 kroner for en rull med bioposer, sier kommunikasjonsansvarlig Arnt E. Pedersen i Iris.