dane med avfallsbøtter- Det er ikke så mye plass som skal til i kjøkkenbenken for å samle opp plasten før den havner i sekken, sier Kirsten Limstrand.

 

- Hele 93 prosent av det siste partiet vi kontrollerte fra Iris var riktig sortert. De øvrige sju prosentene var matavfall, papir, metallemballasje og restavfall. Det er et imponerende resultat, som ingen av våre avtalepartnere tidligere har oppnådd, sier informasjonsdirektør Guro Kjørsvik Husby i Norsirk.
  - Det er helt sikkert mulig å sortere ut enda mer plast fra restavfallet, men det det som er levert til oss fra Iris er av en meget god kvalitet, nesten ingen fremmedelementer er kildesortert sammen med emballasjeplasten, og det er veldig bra, sier Kjørsvik Husby.

Stikkprøver

Norsirk eies av produsentene og henter elektriske og elektroniske produkter, batterier og emballasje hos medlemsbedrifter og avfallsselskaper som Iris.
    - Hvert sjette lass vi sender fra oss blir det tatt stikkprøver fra. Avhengig av kvaliteten kan vi få en avkortning i vederlaget de betaler til oss. Så langt har det vært ekstremt lite feilsorter avfall i plastemballasjen vi samler inn. På den første kontrollen hos Norsirk var det 83 prosent ren plastemballasje. Og den andre hele 93 prosent. Dette forteller at husholdningene i Salten er veldig flinke til å sortere plasten og at vi har en innsamlingsordning som fungerer meget godt, sier daglig leder Harald Østbø i Iris Produksjon.
 

 

Tips om sortering

Har du ikke sortert ut plastemballasje tidligere og ønsker å redusere restavfallet, kan det være lurt å starte med den emballasjen som er ren og som ikke krever mye innsats for å gi gode resultater.
Plastposer, plastkanner, ostepakker, bokser, sjampoflasker, kaffeposer, plastflasker uten pant og vaskemiddelflasker er enkel emballasje å ta ut. Det samme er emballasje som inneholder tørkeruller og toalettpapir. Man merker raskt hvor mye plast som kommer inn i husholdningen når man tar den ut av restavfallet og legger den i Iris-sekken.
Ønsker du gå enda lengre er det mye plastemballasje som ved litt vann kan gjøres helt, som f. eks rømmebeger, isbokser ol.

10 kilo pr. innbygger

- I fjor fikk vi inn over 800 tonn plastemballasje fra husholdningene. Det er nesten 10 kilo per person. Vi presser plasten i baller og sender fra oss over 30 vogntog som nå går til sorteringsanlegget i Swerec i Sverige, som Norsirk har avtale med.
  - 10 kilo kan høres lite ut, men et er faktisk over halvparten av all husholdningsplast. Det er kjempebra, samtidig som det viser at vi har gode muligheter til forbedring. sier Østbø.

Fyller opp sekken

Hos Kirsten Limstrand som bor i leilighet i Meierikvartalet i Bodø blir det meste av plasten samlet opp i egen sekk.
  - Jeg skyller rent det som er mulig å få rent, men er plasten ekstra skitten går den i restavfallet, sier Limstrand.
  - Men det blir likevel mye plast som havner i sekken. Og slik er det nok hos de fleste av oss som bor i Meierikvartalet, for vi har ekstremt lite restavfall per boenhet, sier hun.
 

 

Ny merkeordning

Produsentene og avfalls-bransjen har innført en felles merkeordning. Produkter som har plastmerket på skal sorteres som plastemballasje. Er du i tvil, se på emballasjen for mange produsenter har tatt i bruk de nye merkene.

Imponert

Kildesorteringen hos beboerne i Meierikvartalet viser at det er fullt mulig å redusere restavfallet og bidra til at avfallet kan gjenbrukes i produksjon av nye produkter.
  - Det er en fantastisk innsats som gjøres både her og rundt omkring i Salten. Vi er enormt stolt over kvaliteten på plastemballasjen som vi får inn til Vikan. Likevel viser analyser av restavfallet vi får inn at det inneholder rundt ti prosent plast som kunne gått til materialgjenvinning. Dette er plast som enkelt kunne vært sortert ut og lagt i sekken, sier kommunikasjonsansvarlig Arnt E. Pedersen i Iris Salten.
  - Det er ikke den store innsatsen som skal til. Start med å ta ut all plast som er ren og som ikke trenger å bli skyllet. Da vil man raskt merke en reduksjon i restavfallet, sier Pedersen.

TO menn Her sørger driftsoperatørene Sølve A. Langmo (t.v.) og Joachim Myrland Stendal i Iris Produksjon for at emballasjeplasten som kommer inn til Vikan blir presset i baller. Over 30 vogntog blir sendt til sorteringsanlegg i Swerec i Sverige.