skap
For to år siden ble et fantastisk Skrotfunn en del av inventaret hos MODE Studioet i Sjøgata

Nå når Mode snart skal flytte inn i nye lokaler på Ramsalt ønsker de å fortsette og tenke gjenbruk når den nye salongen skal innredes.  

Bærekraftig frisør 

- Som en frisør som fokuserer på bærekraftig skjønnhet har vi tatt et bevisst valg om å sette innkjøp av møbler og interiør på vent når vi snart flytter inn i nye lokaler, sier grunnlegger Fije Nystad. 
  - Vi ønsker heller å finne brukte møbler og gjenstander som andre ikke har behov for lengre, men som kan gjøre nytte i vår salong. 
  Mode er nå på utkikk etter flere Skrotfunn, og håper på å være like heldige som de var for to år siden. 

Produkter
MODE stiller krav til sine leverandører. Her er hårkoster- og børster som er laget av bambus.

Gjenbruk 

Gjenbruk er nest øverste trinn i avfallshierarkiet. Ved å bruke ting på nytt er vi med å redusere forbruket og på sikt minimere avfall.   
- Det som for noen er ubrukelig eller ikke har plass til, kan for oss være et funn, sier Fije. Hun poengterer videre at gjenbruk er viktig for Mode, som ønsker å bruke gjenstander om igjen i stedet for å kjøpe nytt. Det å kunne bruke noe mer enn en gang er i tråd med Mode sin bærekraftige strategi og i den daglige driften.

Leverandører

- Vi stiller strenge krav til våre leverandører, dette gjelder alt i fra hvilke kjemikalier som benyttes til hvilke materialer de lager arbeidsverktøy av. I salongen har vi mange produkter av bambus, og alle hårprodukter er naturlig fremstilt og ikke testet på dyr, legger Tina Isabell Bjørntvedt til.
  I Mode legges det en plan på at det de kjøper inn skal ha lang levetid. På denne måten sparer de miljøet og tar en bevisst avstand fra et bruk- og-kast-samfunn. Besøkende kunder får gjerne servert forfriskninger i glass og kopper fra Fretex. I tillegg benytter de lokale aktører hvis de har bruk for en ekstern tjeneste.  


Gammel sofa
Ventekroken på MODE består av brukte møbler som passer inn i stilen

 
- Når vi kjøper inn blomster ønsker vi å vise at det er flere bruksområder etter at de har stått noen uker. Her har vi knytt blomsterbuketter med tørkede blomster over kassen slik at de fortsatt kan være til pynt viser Fije. 
  De ansatte på Mode jobber for bærekraftig skjønnhet og har sortering sentralt i deres hverdag. De har et godt system for kildesortering hvor avfallet som produseres i forbindelse med driften havner.

Kildesortering

- Vi ønsker at vårt avfall skal bli til nye ressurser, og derfor er vi nøye med sortering, sier Tina og viser et godt merket system som er lett å forstå.    
  Fije forteller at fokuset på bærekraft og de bevisste valgene de tar i hverdagen har kommet med årene. De opplever at både kunder og ansatte har mer fokus på å ta de rette valgene for miljøet. Ansatte har også blitt flinkere til å sortere hjemme, og flere kunder tar med seg handlenett og egne drikkflasker. 
 
produkter
Produkter og utstyr som selges er nøye vurdert med hensyn til miljøet

Inspirasjon  

- Vi ser at måten vi arbeider på tiltrekker oss kundegrupper som bryr seg på lik linje med oss. Når kunder kommer hit informerer vi gjerne om at vi har fokus på bærekraft i vår virksomhet. Det vi opplever er at kunder blir inspirerte og får ideer til gjenbruk, sier Tina.
  For Mode betyr ordet bærekraft  «omsorg», det å ha omsorg for planeten, naturen og menneskene rundt. De ønsker nå møbler og gjenstander som forteller en historie, og kan få et nytt liv når gjengen flytter inn i Ramsalt.
  - Det kan være at det er ventegruppa eller produkthyller som blir utvidet med andres skrotfunn. Med vår strategi og helhetlige tenking rundt bærekraft ønsker vi å være til inspirasjon for andre, sier Fije Nystad.