- Vi må bare prise oss lykkelig for at batteriene var kastet feil sammen med glassemballasjen, og ikke i sammen med husholdningsplasten. For da ville vi ikke klart å berge bilen, sier Horn.

Lithium

Batteriene er av typen Lithium polymer, også kalt LiPo-batteri. Denne typen benyttes blant annet i radiostyrte fly, båter og biler, er spesielt utsatt for brann på grunn av høy strømstyrke. Det er derfor det viktig at kasserte batteriene ikke kastes sammen med annet avfall, men leveres til forhandler eller godkjent mottak ved Iris sine miljøtorg.

Farlig avfall

- Lithium-batterier brukes i det aller meste av elektronisk utstyr i dag. Vi har mange eksempler på at batterier, blant annet i mobiltelefoner, tar fyr. Spesielt tåler de lite klemskader, forteller Bjørn Tore Navjord, som er driftsansvarlig for farlig avfall i Iris Produksjon. 
  - Det siste branntilløpet vi hadde i restavfallshallen ble forårsaket av et lithium pc-batterie. Når det ble klemt sammen tok det fyr, sier Navjord.

Presset sammen

Det var under henting av husholdningsplast og glassemballasje og hermetikk på Mørkved onsdag at batteriene tok fyr.
- Vi henter begge fraksjonene samtidig og samler de opp i hvert sitt kammer på bilen.  Vi så ikke batteriene med det samme da vi tømte dunken, for de lå skjult. Da vi presset avfallet inn i kammeret på bilen eksploderte det ene og tok fyr. I siste liten fikk vi det ut av kammeret og avverget brann. Hadde batteriet havnet sammen med plasten er jeg hundre prosent sikker på at bilen hadde gått tapt, sier Horn.

Må sorteres

- Vi kan ikke få sagt nok mange ganger hvor viktig det er å sortere ut alt av elektronisk utstyr fra ordninært avfall. En ting er at farlig avfall skal ut av kretsløpet, viktigere er sikkerheten for våre ansatte og medtrefikanter på veiene. Denne brannen kunne lett oppstått under kjøring. En god del av avfallet fraktes gjennom lange tunneler. Jeg tør ikke tenke på hva som kunne skjedd hvis det hadde oppstått brann i et slikt tilfelle, sier Navjord.