Avfallstømming

- Det er en utbredt misoppfatning om at vi henter dunkene ved boliger, i avfallskur, innenfor gjerder eller fra stativ ved veien. Slik er det ikke. Nå håper vi at befolkningen i Meløy gjør som alle andre i Salten, og plasserer dunken ved veien, sier Furnes.
  - Dette gjelder også dunker som står i stativ eller avfallskur rett ved veien. Dra dunken ut av stativet eller skuret slik at vi vet at den skal tømmes.

Skjerper kravet

- Når vi i Iris planlegger tømming av rutene forutsetter vi at dunken er plassert i henhold til gjeldende forskrift. Vi ønsker å strekke oss langt for å yte innbyggerne i Salten god service, men kan ikke bruke unødig tid på å hente dunker som ikke er satt fram til veien.
  - Vi har gjort det til nå, men det har ført til at våre ansatte har vært nødt til å jobbe overtid for å bli ferdig med ruta. Slik kan det ikke fortsette. Derfor innskjerper vi nå kravet om at dunken skal plasseres ved veien, sier Furnes.

Lapp på dunken

Sjåførene til Iris vil nå feste en lapp på alle dunker som ikke er satt fram med beskjed om at den ikke blir tømt neste gang, hvis den ikke er plassert slik forskriften tilsier.
  - Vi forholder oss til renovasjonsforskriften som kommunestyret i Meløy og de andre Salten-kommunene har vedtatt. Ved plassering av riks- og fylkesveien er maksimum avstand fra veien tre meter. Står dunken i et stativ nærmere veien må den flyttes ut av stativet før tømming. Det gir oss et signal om at kunden ønsker at dunken skal tømmes, sier Furnes.