- Vi har stor tro på at auksjonen vil bidra med midler, slik at det blir etablert avfallsløsninger i områder i Sørøst-Asia, sier direktør Merete Nordheim i Bodø Næringsforum (t.v.), trainee Anneli Hunstad (midten) i Iris og lederen i aksjonskomiteen i Bodø Paro Lyngmo.

Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss. Med konkrete tiltak der problemene er størst, skal årets TV-aksjon ta plasten ved rota.  

En annerledes innsamling

- Også  Bodø Sentrumsforum er med på den digitale auksjon som blant annet skal bidra til å forhindre at mange tusen tonn plast havner i hav og elver, sier Norheim. 
 Leder for aksjonskomiteen i Bodø, Paro Lyngmo legger til at:  
  - Årets TV-aksjon belyser ikke bare det enorme problemet avfall på avveie er, men den gir også rom til å se alle mulighetene som ligger i det å få på plass gode avfallssystemer og at det kan skapes nye arbeidsplasser i disse områdene i kraft av at man skaper forretning av å gjenvinne avfallet. 

Bidra gjennom å gi bud

- Det er utrolig mange spennende bud-objekter på plakaten, alt fra en tre-retters middag for vennegjengen eller storfamilien, til en real treningsøkt i regi av Aasmund Bjørkan og Jonas Kolstad. Dette er en digital auksjon og vi har lansert egen nettside som har web-adresse www.auksjonbodo.no, hvor alle er velkomne til å by fra mandag 12.oktober kl 12:00 og frem til søndag 18.oktober, sier Pernille Kolsing, markedsansvarlig i Iris.  
  Alle bud-objekter har en anslått verdi og så håper vi både privatpersoner og bedrifter finner noe som er av interesse og at vi får se noen skikkelig budkriger. Alle inntektene som kommer fra auksjonen går direkte til TV-aksjonen.

Digitale bøsser

Den tradisjonelle dør-til-dør aksjonen vil som følge av smittevernhensyn ikke finne sted i år. Men dette løses på en god måteforteller Lyngmo.
  - Digitale bøsser blir svaret i år. Dette vil si at både bedrifter og enkeltpersoner kan opprette digitale bøsser som de deler som en link på sine digitale kanaler som Facebook, Instagram og via e-post.
  - For de som enten ikke har Vipps eller ikke bruker digitale kanaler er det også mulighet for å gi sitt bidrag direkte til innsamlingskontoen til TV-aksjonen 8380 08 09005.
  - Fra 9. oktober er det også mulig å ringe inn og gi et bidrag til TV-aksjonen. Da er det satt opp slik at 300 kr belastes telefonregningen. VI takker alle som ønsker å bidra til årets aksjon og vi ser spent frem til hvor godt vi klarer å mobilisere i Bodø i år, avslutter Lyngmo. 

Personer som rydder avfall i strandsonen

 

Naturlig støttespiller

- Med bakgrunn i at vi i Iris jobber for å ta vare på den ressursen som avfall er, ble det naturlig for oss å aktivt støtte årets TV-aksjon hvor alle midler går til å bekjempe plast i havet, sier Anneli Hunstad, trainee i Iris Salten IKS. 
  - Vi har også 10 årsjubileum i år med Aksjon Reine Strender, der folk i Salten har gjort en enorm innsats for å få plast og annet marint avfall ut av kystsonen. Vi vet at engasjementet er stort og håper at så mange som mulig støtter opp om årets TV-aksjon. For plast i havet er et enormt globalt problem som angår oss alle. 

Rent hav

I tillegg til at Iris Salten har engasjert flere tusen på ryddeaksjoner, jobber flere av selskapene i Iris-konsernet direkte mot sikring av rent vann og rent hav.
  - Labora er et akkreditert analyselaboratorium og en fiskehelsetjeneste som kvalitetssikrer både sjøvann, drikkevann og avløpsvann. 
  - Mivanor på sin side leverer vannrenseteknologi som sikrer at utslipp som går tilbake til havet er rene og innenfor de krav som myndigheter har satt.
-- Til slutt er det selskapet Nofir som har etablert et system for innsamling av kassert fiskeri og oppdrettsredskap og som også bidrar til å hente opp eierløse fiskeredskaper fra havet, sier Hunstad.