HeproErik Johnsen i Retura Iris (f.v.), produksjonssjef Espen Grønvold og kvalitetsleder Sanna Mikaelsen i Hepro har jobbet på lag for å oppnå en langt bedre sorteringsgrad på avfallet i bedriften. 
 

Kvalitetsleder Sanna Mikaelsen og produksjonssjef Espen Grønvold i Hepro på Rognan har sammen med resten av staben snudd opp ned på avfallssorteringen i bedriften. Med Retura Iris som rådgiver har Hepro laget et helt nytt regime for både sortering og håndtering av avfallet som oppstår i bedriften.

Øyeåpner

- Sammen har vi fått på plass miljøstasjoner i kontor- og kantineområdet med sortering av emballasjeplast, matavfall, papp- og papir og restavfall. Restavfallsdunkene er fjernet fra kontorene, noe som vil gi enda mer sortert avfall på miljøstasjonene. Det har vært helt fantastisk å jobbe sammen med ledelsen på Hepro, sier salgskonsulent Erik Johnsen i Retura Iris.
  For Hepro ble det en øyeåpner. De tenker mye mer på miljø og utnyttelse av avfallet enn før. Nå er deres nye mål at de skal oppnå så høy grad av gjenbruk og sortering som mulig, og sørge for at mengden med restavfall blir minimal. 

Bedriftspakker

- Alt skal sorteres - plast, tre, metall, papp og brennbart, i tillegg til farlig avfall som lysstoffrør, spraybokser, elektronikk og batterier.  Vi skal medvirke til at mer av avfallet blir holdt i kretsløpet og kan komme til nytte som råvarer, sier de to.
  Det er stadig flere bedrifter som tar i bruk Bedriftspakkene til Retura Iris og innfører sortering slik de ansatte er vant med hjemme.
  - Vi har tilpasset en Bedriftspakke for Hepros produksjon, blant annet ved installasjon av emballasjepresse for papp og plastfolie. Der bedriften måtte ta flere turer på miljøtorget i uka for å levere dette, henter Retura det nå en gang i måneden. Det sparer bedriften for tid og penger, og miljøet, sier Johnsen.

Espen Grønvld i Hepro- Emballasjepresse for papp og plastfolie har vært et godt bidrag, forteller produksjonssjef Espen Grønvold. 


Lite avtrykk

Han har laget en egen avfallsplan for Hepro som er innlemmet i selskapets Miljøhåndbok. Hepro skal gi et så lite miljøavtrykk som mulig.
  - Vi har fokus på bærekraft, også i utvikling og produksjon av nye produkter. Dette gjør vi ved å ha stor grad av dekomponerbare materialer, og er opptatt av å bruke produkter med lengre levetid enn før. Hele tankesettet i bedriften har endret seg radikalt når vi snakker om avfall, miljø og bærekraft.
  Der de før kastet alt i en dunk, har nå alle på Hepro et ansvar for å sortere.
  - Vi gjør det jo hjemme, så det skal ikke være vanskelig å få det til på jobb. Men en liten overgang har det vært, sier Mikaelsen og Grønvold.

Stor sorteringsgrad i Hepro
Hepro produserer hjelpemidler, men også en del avfall, som nå behandles langt mer miljøvennlig enn tidligere. 
 

Gevinst

Nå skal det kuttes ytterligere på kostnadene på avfallshåndteringen. Gevinsten skal gå til sosiale tiltak for de ansatte. Så langt har motivasjonen vært stor, og det er de sikre på at den vil være, også i fortsettelsen.
  - Vi ønsker å bidra på andre områder også, som logistikk og transport. Færre flyreiser og flere skypemøter, større miljøkrav til leverandører, økt kompetanse og bevisstgjøring av miljøspørsmål hos alle ansatte som skal gjøre at vi prioriterer arbeidsmetoder og teknikk som er skånsomme mot miljøet er noen områder som vi har jobbet med. 

Ansatte

Suksessfaktoren har vært å jobbe tett med alle de ansatte, for skape endringene som skulle til. Som leverandør skal Hepro informere kundene om bærekraftig utvikling og hvordan de aktivt jobber for å fremme produkter som er minst mulig miljøbelastende. Men de skjønte fort at for å oppnå resultater, måtte hele organisasjonen være med på laget.
  - Gjennom økt miljøforståelse om medvirkning, skal alle ansatte i Hepro ta et miljøansvar. Akkurat dette har vært en av suksessfaktorene for at vi har klart å endre ikke bare avfallshåndteringen, men hele vår virksomhet mot en mer bærekraftig produksjon, sier Sanna Mikaelsen.