Saneringen av campingvogna har startet.Driftsoperatør Mikael Robertsen starter saneringen av den gamle campingvogna.

Hos Iris har de ventet på den nye vrakpantordningen skulle tre i kraft, slik at kundene kan få betalt for å levere inn campingvogner, bobiler, lastebiler, motorsykler og mopeder. Tidligere måtte man betale mellom 10 000 og 20 000 kroner for å bli kvitt den gamle vogna, men fra 1. januar i år er det innført en egen vrakpantordning.

Demonterer

Driftsoperatør Mikael Robertsen er av dem som demonterer campingvogner slik at delene kan brukes i nye produkter. Ved en mottakskontroll blir batteri, gasstanker og lignende fjernet fra vogna. Deretter går Robertsen i gang med sanering ved bruk av maskin. Med stor presisjon rives delene fra hverandre og sorteres i tre ulike fraksjoner; blandet skrap, restavfall og jern. Det tar mellom 15 minutter og en halv time fra vogna går fra å være feriebolig til å bli deler til nye produkter.
- Det kan jo se litt brutalt ut, men det er en effektiv måte å drive sanering på. Alt som kan brukes om igjen blir gjenvunnet, på samme måte som når vi sanerer biler. Vi må imidlertid være oppmerksom på farlig avfall, som kan være brukt i isolasjon i veggene. Det behandler vi for seg selv, sier Robertsen.

Ny ordning

Det var i 2016 at Stortinget vedtok å utvide vrakpanten til å gjelde andre kjøretøyer enn biler og snøscootere. Nå har Miljødirektoratet, i samarbeid med Skatteetaten, fått på plass den nye ordningen. Den vil fungere på nøyaktig samme måte som vrakpanten for personbiler.
 - Vi er godkjent mottak for biler, snøscootere og fritidsbåter. Nå utvider vi til også å ta imot de kjøretøyene som er med i den nye ordningen, sier daglig leder Harald Østbø og avdelingsleder Ilona Hellerud.

Glad for vrakpant på camingvognerMange av kundene hos Bodø Caravan har etterspurt ordning med vraking av gamle ampingvogner, forteller daglig leder Torben Hanssen (t.h.). Nå kan han sende kundene til Harald Østbø og Ilona Hellerud hos Iris Produksjon på Vikan.

 

På tide

Mange har gamle campingvogner stående i påvente av en ny vrakpantordning. Foreløpig kan Iris kun ta imot campingvogner på Vikan, men de jobber med mottak på noen av de øvrige Miljøtorgene.
   Daglig leder Torben Hanssen i Bodø Caravan hilser den nye vrakpantordningen velkommen.
  - Det var egentlig på tide, for nå får man kanskje ryddet bort en del gamle campingvogner som står rundt omkring i Salten. Vi har ingen stående hos oss, men vi får ofte spørsmål fra kunder om hvordan de kan bli kvitt den gamle utrangerte vogna si. Nå kan vi gi de et godt svar, sier Hansen.

Behjelpelig

Ved vraking utbetaler Skatteetaten 5000 kroner til eier av lastebiler, 3000 kroner for campingvogner og bobiler og 500 kroner for mopeder og motorsykler.
  Den ordinære vrakpanten for personbiler, varebiler og snøscootere er fortsatt på 3000 kroner.*
  - Buss over seks meter, traktorer og motorredskaper inngår ikke i vrakpantordningen. Men vi vil være behjelpelig hvis noen ønsker å bli kvitt slikt utstyr eller kjøretøy. Det er bare å ta kontakt, sier Hellerud.

Campingvogna er sanert.15 minutter tok Mikael Robertsen å rive campingvogna i filler og sortere den i tre ulike fraksjoner.