Strandrydding
En flott gjeng fra Bodø Seilforening har ryddet på øyer utenfor Bodø. Stor innsats.

- Vi er imponert over den store dugnadsinnsatsen folk gjør i hele Salten. Det er derfor ikke utenkelig at vi vil få inn over 60.000 kilo i år, sier kommunikasjonsansvarlig Arnt E. Pedersen i Iris.

Mye vær

- Til tross for at det har vært en del uvær i vinter og mye avfall er blåst på land, merkes det at folk i Salten har ryddet i mange år nå. Det skal derfor mye til for at vi skal nå mengdene for de to siste årene der vi rundet 70.000 kilo.
  - Men samtidig vet vi at mange planlegger rydding i sommer og engasjementet er stort i hele regionen. Så vi kan lett bli overrasket. Og ingen ting er bedre enn det, sier Pedersen.

Stor innsats

Siden Iris etablerte Aksjon Reine Strender i Salten i 2011 har selskapet hentet inn 350 tonn med marint avfall fra ivrige ryddere.
  - Det er mange som har vært involvert i rydding i de ni årene vi har holdt på. 350 tonn høres kanskje ikke så mye ut, men når man vet hvor lett plast er så er det store mengder. Sammenpresset vil det utgjøre hele 14 vogntog.
  - Priser vi dugnadsinnsatsen til 250 kroner timen snakker vi om en samlet innsats verd rundt 15 millioner kroner. Det sier litt om engasjementet, sier Pedersen.

Strandrydding
Ivrige ryddere fra Bodø Seilforening.

170 OMRÅDER

Til nå i år er det meldt inn 170 aksjoner. Og da har vi ikke tatt med ryddingen som har skjedd på Helligvær, Givær, Landegode, Fleinvær og Bliksvær. På disse øyene er man nå i full gang med rydding. En del vil bli hentet denne uka.
  Engasjementet er stort og folk i Salten synes dette er viktig. Flere tusen innbyggere i regionen tar hvert år et personlig ansvar og er med å bidra til å ta vare på naturen vår.
  - Andre steder i landet gjennomføres ei strandryddeuka, eller en dag med rydding. I Salten starter vi aksjonen rundt 25. april og rydder til i slutten av september. Det gjør at de som skal rydde lettere kan planlegge rydding når været er bra.
  - Det viktigste med Reine strender-aksjonen er at vi som bruker naturen, og som er glad i den, tar et personlig ansvar og gjør en dugnadsinnsats sammen med andre, sier Pedersen.

Transportstøtte

Iris fikk tidligere i år 820.000 kroner i støtte fra Miljødirektoratet til transport og behandling av avfallet, og til et eget prosjekt med undervisning om marin forsøpling for 8. klassinger i Salten. Dette gjennomføres i regi av RamSalten Våtmarksenter på Kjerringøy.  
  Iris kan også gi støtte til privat transport av avfallet etter avtale.

Strandrydding
Naturvernforbundet og RamSalten Våtmarksenter har ryddet i Karlsøyvær utenfor Kjerringøy. 
 

Enkelt

Det skal være enkelt å være med på aksjon reine strender.
  - Det er bare å kvittere ut sekker på et av våre Miljøtorg, rydd stranda, sett sekkene ved nærmeste kjørbare vei og meld fra hvor de står og hvor mange sekker som er ryddet. Så henter vi de. Enklere kan det ikke bli.
  - Når sesongen er over i slutten av september kårer vi Årets Strandrydder 2018. Premien er på 10.000 kroner. I fjor var det Helligvær velforening som stakk av med prisen. Vi premierer også de tre «beste» bildene på Facebook, så her er det bare å sende inn bilder til oss og bli med i konkurransen, sier Pedersen.