Anders Rene Skov er nyansatt sjåfør i iris.
Sjåfør Anders Rene Grov er meget godt fornøyd med å bli ansatte i Iris. Han roser selskapet for måten konkursen er blitt håndtert på.


- Vi er enormt lettet og ikke minst veldig glad for at vi nå er en del av Iris-familien, sier sjåfør Anders Rene Grov.
  Onsdag fikk han og kollegene beskjed om at de ikke lenger hadde jobb. Men det var fram til fredag.
  - Det var mange av oss, spesielt de som er hjelpesmenn på bilene, som var veldig usikre på framtiden. Men de har fått en midlertidig avtale i 13 måneder. Sjåførene har fått fast ansettelse. Nå ser vi bare fram til mandag 11. mars, for da er vi klar til å ta fatt på renoveringen i kommunene. Og vi skal gjøre alt vi kan for at kundene skal bli fornøyd, Sier Grov.

Åtte kommuner

Det var onsdag morgen at selskapet som fortar innsamling av avfall for Iris i Beiarn, Saltdal, store deler av Fauske, Sørfold, Steigen, Hamarøy, store deler av Gildeskål og Meløy, gikk til Skifteretten.
  - Vi har jo skjønt at noe var på gang, men likevel var konkursen langt fra ventet. Nå er vi bare glad for at Iris har tatt over selv og at vi er med videre, sier Grov.
  I dag var sjåfører og hjelpesmenn samlet til orienteringsmøte på Vikan. Seks biler kommer til Bodø i løpet av helgen og vil bli rullet inn til kontroll og godkjenning hos Statens Vegvesen. Planen er at all avfallshenting i kommunene vil starte opp igjen mandag 11. mars.

Ansatte

- Jeg er enormt stolt over den innsatsen som er gjort i våre selskaper for å løse den vanskelige situasjonen vi er kommet opp i, sier administrerende direktør Leif Magne Hjelseng i Iris.
  - Ansatte i Retura Iris, som har ansvaret for avfallshentingen hos bedriftene, og i Iris Service som håndterer husholdningskundene, har stått på dag og natt for finne gode løsninger. Allerede i neste uke vil vi være på plass hos mange næringslivskunder, mens husholdningen vil få tømt avfallet sitt fra mandag 11. mars.
  - Jeg er også veldig fornøyd, og ikke minst glad, for at sjåfører og hjelpesmenn som var uten jobb på onsdag har takket ja til å være med videre i Iris. Det setter jeg umåtelig stor pris på. For det gjør at vi kan betjene kundene våre som før så snart vi er i gang igjen.