Iris tar imot fritidsbåter fra 1. oktober. Mathis Larsen (f.v.), Erik André Sølberg og ​Harald Østbø i Iris er klar til å ta imot kasserte fritidsbåter på alle Miljøtorg bortsett fra Bodø. Men det er kun på Fauske og Vikan at det er mulig å levere båter mellom 15 og 49 fot.

‒ Det er nok mange som har gamle kasserte fritidsbåter liggende i påvente av at den nye ordningen. For en liten 14-15 fots plastbåt måtte man tidligere ut med mellom 700 og 1000 kroner for å bli kvitt den. Etter 1. oktober vil man i stedet motta 1000 kroner fra Staten.
  ‒ Beløpet skal dekke transportutgiftene til godkjent mottak, sier daglig leder i Iris Produksjon Harald Østbø.

Miljøtorg

Han presiserer at det er ikke Iris som betaler ut pengene.
  ‒ Når man leverer båten må man fylle ut et skjema, som man blant annet kan laste ned fra vår hjemmeside. På dette vil vi kvittere for mottatt båt. For å få utbetalt pengene må skjemaet sendes inn elektronisk til Miljødirektoratet.
  Iris vil motta kasserte fritidsbåter ved alle Miljøtorgene bortsett fra Bodø ved City Nord.
  ‒ Dette gjelder båter inntil 15 fot. Større fartøy mellom 15 og 49 fot kan kun leveres på Miljøtorgene på Fauske og Vikan, sier daglig leder Mathis Larsen i Iris Service.
  Også trebåter er med i denne ordningen. 

Mikroplast

Bakgrunnen for at Stortinget har vedtatt en returordning for kasserte fritidsbåter er at de fleste båtene er laget av komposittmaterialer. Dumping i havet vil derfor over tid føre til nedbryting og økte mengder med mikroplast.
  ‒ Refusjonsordningen gjelder for alle type båter bortsett fra de som er laget av aluminium. Men vi vil også ta imot slike båter, og vil betale eieren ut fra gjeldene pris på aluminium i markedet. Vi tar også imot båter med innenbords motorer. For når vi sanerer båtene vil vi fjerne alle miljøgifter og alt som kan gjenvinnes.
  Kajakker, kanoer og lignende farkoster er en del av den nye ordningen, og kan også leveres til Iris.

Eierløse båter

Den nye ordningen skal stimulere eiere av kasserte fritidsbåter til å levere de til godkjent mottak, slik at de ikke havner på avveie.
  ‒ Dessverre så ligger det en del eierløse båter rundt omkring. Den nye ordningen gir også muligheter til å levere slike båter til våre anlegg og få betalt 1000 kroner for transport fra Staten. De eierløse båtene utgjør ofte et stort miljøproblem og er derfor viktig å få inn til våre mottak for forsvarlig håndtering, sier Østbø.