‒ Vi har hatt to branner og flere branntilløp i restavfallet de siste årene. Det har kostet oss millionbeløp. Vi er sikker på at i alle fall en av de to brannen var forårsaket av raketter som ble utløst i avfallet, sier Olsen.
  Nå er det bare noen få dager til vi skal feire nyttår. Det betyr fargesprakende fyrverkeri.

  ‒ Det mange ikke er klar over er at fyrverkeri skal håndteres som eksplosiver, og her oss i Iris tar vi ikke imot eksplosiver. Derfor skal alt fyrverkeri som ikke er brukt leveres inn til godkjent mottak.
  ‒ Nå er det riktig nok forbudt å selge og skyte opp raketter med styrepinner, men vi vet at et skiftes ut en god del nødbluss og nødraketter, og disse er svært brannfarlige. Vi håper at folk får med seg vår oppfordring og bidrar til forbedringer i 2018. Er du i tvil hvor disse skal leveres kan det være lurt å ta kontakt med Politiet, ser Olsen.
  Brukt fyrverkeri tar imidlertid Olsen imot – som restavfall.
  ‒ Mange tror at brukte rakettbatterier skal kastes i papiravfallet, men det blir feil. De lar seg ikke gjenvinne til papp eller papir, og skal kastes i restavfallet.