Penger fra innsamling av klær brukes blant annet til HIV-testing.
Penger fra innsamling av klær brukes blant annet til HIV-testing i utviklingsland. 

Skap og boder er ofte fylte med klær som vi ikke bruker lenger, og den dårlige samvittigheten over overfloden kan fort bli bedre av å levere de klærne du ikke trenger til Iris på Vikan. Iris samarbeider nemlig med U-hjelp fra folk til folk (UFF) om innsamling av klær og boligtekstiler i Salten.

Lever alt

‒ Vi tar imot alt av klær, tekstiler som håndklær, duker, gardiner, sengetøy, bager og vesker og annet tilbehør på alle våre Miljøtorg. Etter at containerne er pakket, overtar UFF og sørger for transport til store sorteringsanlegg blant annet i Vilnius. At det nytter, viser overskuddet fra UFF i fjor.
 Over 36 millioner kroner gikk i sin helhet til utviklingsprosjekter i 11 land i Asia og Afrika.
 ‒ Vi sørger for at de riktige tekstilene kommer til riktig sted. Tøy samlet inn i Norge av UFF dekker årlig behovet til 2,4 millioner mennesker. I tillegg bidrar vi til over 200 arbeidsplasser i bruktmarkedet i Øst-Europa, forteller pressekontakt Rosa M. Fried i UFF.

"Alt brukes"

Bare i Norge samlet UFF  inn 24 millioner plagg. Hele 81 prosent av disse blir omsatt i bruktmarkedet. Hoveddelen av tøyet fra Norge selges i bruktbutikker i Europa. Det som ikke blir solgt her, blir sendt til Afrika og Asia.
 Bomull som ikke egner seg ikke til ombruk, sendes til egne produsenter av kluter. Andre tekstiler som ikke kan brukes på nytt, selges i første rekke til India. Her blir de sortert etter farge og fibre. Fibrene rives opp maskinelt og spinnes til ny tråd som brukes i produksjon av nye klær og tepper. Tekstilene som leveres inn trenger derfor ikke være hele, men reine.
  ‒ På denne måten er det bare 2,1 prosent av alle tekstilene som vi samler inn som ikke blir brukt på nytt, men som går til energigjenvinning forteller Fried.

Miljø og bistand

Av overskuddet til UFF på 36 millioner i 2016,  brukte organisasjonen 45,9 prosent på utdanning, 8,8 prosent på miljø og jordbruk, 31,7 prosent til helse og da spesielt bekjempelse av HIV/Aids, TB og Malaria, 7,6 prosent på landsbyutvikling og resten på nødhjelp.
 ‒ Vårt overskudd går uavkortet til de som trenger det mest. Utdanning, spesielt av kvinner, er det mest effektive våpen for å skape en endring i verden, forteller Fried.
 Å samle inn tøy i Norge er åpenbart en miljøaktivitet. Det bidro til en reduksjon på 44.500 tonn i CO₂-utslipp i 2015. Tallene for 2016 er ikke klare, men vil nok ligge på det samme.
 ‒ Vi ser på vår miljøsatsing i et globalt perspektiv, og tar på alvor truslene miljøforandringene har for de aller fattigste i verden.

UNESCO

UFF har engasjert seg sterkt i utdanning av lærere, spesielt organisasjonens lærerskoler i Malawi, som har en dramatisk mangel på lærere. Innsatsen til UFF er blitt lagt merke til internasjonalt og fremhevet av UNESCO.  
 ‒ Vi har bidratt til flere tusen nye lærere i Malawi siden 2011. Vi vektlegger forutsigbarhet og kontinuitet i de prosjektene vi går inn i, men vi bidrar også til akutt hjelp i de områder der det trengs. Å gi brukte klær og tekstiler til UFF via Iris, gir hjelp til mange av de svakeste. Ikke bare til å holde varmen, men også til utdanning og utvikling, sier Fried.
 Du kan med andre ord med god samvittig donere dine gamle plagg til Iris, for den handlingen gir ringvirkninger langt utover en ryddigere bod og mer skapplass.