Iris-konsernet har 150 ansatte og omsatte i 2019 for 287 millioner kroner. Hovedvirksomheten er renovasjon og avfallsbehandling for de ni Salten-kommunene gjennom selskapene Iris Service, Iris Produksjon og Retura Iris.
  I tillegg eier Iris Salten selskapene Mivanor, HT Safe og Labora, og er største aksjonær i Nofir gjennom selskapet Iris Produksjon. 
  Det er en av de mest spennende og viktige topplederstillingene i Salten som nå er ledig. For Iris har en ledende rolle i arbeidet med å skape et bærekraftig Salten innen renovasjonsområdet. 
  Den nye topp-sjefen i Iris skal lede og videreutvikle konsernet i tråd med samfunnsoppdraget og et stadig økende fokus på bærekraft og miljø. 

Les mer om stillingen her.