Iris Salten søker en leder som gjennom målbare resultater vil oppnå, blant annet, effektiviserte arbeidsprosesser, redusert kompleksitet, og gi bedre digitale tjenester til innbyggere og næringslivet med fokus på det grønne skifte.

Selskapene

Iris Salten IKS er morselskap for selskapene Iris Service AS, Iris Produksjon AS, Retura Iris AS, Mivanor AS, Labora AS og HT Safe AS. Datterselskapene jobber med renovasjon, forskning, vannrensning, laboratorietjenester, velferdsteknologi, bærekraft og miljø. Konsernet har 136 ansatte og en samlet omsetning i 2017 på 250 mill.kroner.

Digitale tjenester

Vi søker en leder som gjennom målbare resultater vil oppnå, blant annet, effektiviserte arbeidsprosesser, redusert kompleksitet, og gi bedre digitale tjenester til innbyggere og næringslivet med fokus på det grønne skifte.

 

Iris er ikke bare en stor kompetansebedrift. Vi er også opptatt av å arbeide med glimt i øyet og en god posjon humor. 

Leder

Er du en leder som motiveres av digitalisering og effektivisering? Er du en relasjonsbygger og sitter med resultater som viser en god gjennomføringskraft? Er du en leder som inkluderer og tar ansvar, samt ser muligheter for Iris Salten sin fremtid innen IT?

Overordnet ansvar

IT-sjefen vil ha det overordnede ansvaret for Iris Salten sin satsning på digitalisering, og skal bidra til å understøtte konsernets videre utvikling ved hjelp av teknologi. IT-sjefen vil være en del av den utvidede ledergruppen og har arbeidssted på Vikan i Bodø.

Klikk her for å få vite mer om arbeidsoppgaver, krav til personlige egenskaper, hva vi kan tilby. søkerprosess og kontaktpersoner.