‒ Vi er overveldet over den fantastiske innsatsen til folk i Salten denne sommeren. Vi er bare 500 kilo unna målet på 40 tonn strandavfall. Og det kommer vi til å nå med god margin, sier kommunikasjonsansvarlig Arnt E. Pedersen i Iris Salten.

150 områder

I fjor noterte Iris rekord med 35.144 kilo avfall fra 113 ulike områder. I år er det meldt inn avfall fra over 150 områder. 
‒ Men sesongen er langt fra over. Vi vet at mange planlegger ryddeaksjoner, spesielt på øyer i Gildeskål, Meløy og Bodø, så vi ser ikke bort fra at vi vil nærme oss 50 tonn i år. Marin forsøpling er virkelig satt på dagsorden, og Saltens befolkning har gjort en fantastisk innsats med å fjerne spesielt plast fra strandsonen.

Samarbeid

Iris har i mange år hatt et nært samarbeid med Bodø Havn og mannskapet på «Solvik». To turer har skipper Gjermund Lund vært i Helligvær, der 350 gule sekker og mye annet skrot er hentet etter storstilt opprydding. 
‒ Støtten vi har fått fra Miljødirektoratet til transport og behandling av avfallet har gjort det mulig for oss å utvide både aksjonen og samarbeidet med Bodø Havn. Nå venter turer både til Landegode, Bliksvær, Givær, Fleinvær og Femris.

Seks år

‒ Det er sjette året vi organiserer Aksjon Reine Strender i Salten. Engasjementet har aldri vært større. Det er rett og slett blitt en kultur mange steder å holde strendene reine. 
‒ Befolkningen i Helligvær er nærmest spesialister på strandrydding. Fra veiløse Rørstad i Sørfold er 200 gule sekker blitt fraktet på egen flåte til Røsvik. Steigen Kystlag har hentet båtvrak fra naturreservat. 
‒ Med innsatsen i år har vi på de seks årene tatt imot ca. 150 tonn med strandavfall. Det er vi veldig stolt over. 

Mer i vente

En rekke skoler, båtforeninger, velforeninger og enkeltpersoner har organisert rydding. Men aksjonen er langt fra over. Først i september skal vi kåre Årets strandrydder som får 10.000 kroner i premie. Og her er det mange kandidater å velge i. 
‒ Vi ønsker også flere bilder til vår Facebookside hvor vi også etter sesongslutt skal kåre «beste» bilde. Her er premien 5000 kroner, sier Pedersen.