Engeløya og Bogen: matavfall og papir

Den 21.desember skulle kundene våre på Engeløya og i Bogen ha fått tømt papir-dunken og matavfallsdunken. Dette som følge av havari på en av våre biler.
Denne ruten vil ikke bli kjørt før neste ordinære tømmedato, alt ekstra papiravfall og matavfall som kundene våre har å levere til da vil bli tømt på denne datoen. Det vil si at man vil ha anledning til å sette dette avfallet ved siden av dunken på tømmedato, og det vil bli plukket opp.

Merk at julegavepapir ikke skal i papirdunken, men samles i en gjennomsiktig sekk, også kalt julesekken, og settes ut ved restavfallsdunken på datoen merket med en sekk i tømmeplanen.

Til tømmeplan


Hamarøy: glass- og metallemballasje 22.desember

Ruten tegnet opp på bildet vil ikke få tømt glass- og metallemballasje den 22.desember. Det ekstra avfallet som skapes kan settes ut ved dunken på neste tømmedato, eller leveres gratis på nærmeste miljøtorg.

Kart over avfallsrute i Hamarøy som ikke er blitt kjørt 22.desember